Nyhedsbrev nr. 3 fra fælleshusudvalget

Nyhedsbrev nr. 3

Lige de sidste nyheder om vores fælleshusprojekt her inden jul (lidt forsinket).

I torsdags havde vi møde med to arkitekter, som har indvilget i at komme med et projektforslag til et byggeri ved hallen.  

De to er Hvam Arkitektkontor og Genistregerne fra Holstebro.

Det er aftalt med arkitekterne, at det forslag der foretrækkes honoreres.

 

Vi havde forinden mødet oplistet de lokaler som vi anså for ”helt nødvendige”.

 

En fælles indgang.

Et forsamlingslokale der også kan bruges til opvarmning, gymnastik, dans, bob m.m. Lokalet skal kunne rumopdeles, og have udsigt mod syd. (170 pers.)

Møderum ca. 25 m2 . Skal kunne anvendes til flere formål.

Garderobe, entre, toiletter.

Et industrikøkken, excl. inventar. Dels kan noget af inventaret fra forsamlingshuset genanvendes, og dels er det ikke besluttet hvor veludstyret køkkenet skal være.

Kiosk og kontor skal ligge tæt på Køkkenet.

Cafeteria/mødested(er) skal være nært  sammenhængende m. kiosk, køkken og kontor til centerleder.

Depotrum til hallen, til EBK udendørs, samt depotrum til borde/stole fra forsamlingslokalet.

Depotskabe til dagpleje m.m.

Fitnesslokale, gerne med individuel adgang (nøgle)

Ingen fodboldstøvler på indendørs fællesarealer!!

Byggesum incl. honorar til arkitekt. Max. 8 mio.

 

Herudover havde vi oplistet en ”ønskeseddel”.

 

Handicapvenlig.

Scenefaciliteter.

Mulighed for overnatning.

Storskærm/biograf

 

Projektforslagene forelægges udvalget mandag d. 17. februar 2014.

Hvam arkitektkontor kl. 15.30

Genistregerne kl. 18.00

 

Vi er selvsagt meget spændte på at se resultatet. Det er ikke nogen let opgave arkitekterne er sat på, men de virkede begge meget engagerede, og det er et godt udgangspunkt.

I mellemtiden vil vi arbejde med økonomien. Det er også en udfordring, og der venter os en stor opgave her i sognet. Men vi er overbeviste om at vi kan løfte den, når vi står sammen. Det var også en stor opgave da vi byggede hallen, - men ingen sætter vel i dag spørgsmål ved, at det var det rigtige. Et stormøde med projektfremlæggelse kan forventes her i det tidlige forår.

 

Udvalget ønsker alle i sognet en forsinket glædelig jul og godt nytår. 

Nyhedsbrev nr. 2 fra fælleshusudvalget 10. okt. 2013.

Udvalget har haft nu haft møde 2 gange, siden der sidst er udsendt nyhedsbrev. 
Ved begge de to sidste møder har hvert medlem haft mulighed for at fremlægge ideer og skitser til, hvordan man forestiller sig byggeriet kunne se ud og indrettes. 
 
Det fører alt for vidt at refererer alle skitseforslag og ideer her, men visse fællestræk kan nævnes. 
De fleste af forslagene går ud på at placere hovedbygningen (forsamlingslokale og køkken) på Hallens sydøstlige hjørne, enten på skrå, eller parallel. Nogle forslag har hovedindgang midt for hallen, med forbindelse til børnehaven og andre lokaler. Andre forslag har sydvestvendt hovedindgang i den nye bygning. Og så er der nogle mellemvarianter. Forslagene indeholder alle, på forskellig vis, lokaler til f.eks. forsamlinger, fest, dans, opvarmning, bob, møder m.m. Herudover er der tænkt på et større depotareal til hal og boldklub. Alle forslagene indeholder køkken, cafeteria og kiosk i stueplansniveau. Det nuværende cafeteria tænkes anvendt til motionsrum og balkon m.m. Et enkelt forslag har vendt trappen, så opstigningen til det nuværende cafeteria” er fra ny foyer, - og ikke fra hallen som nu. Byggeri i to etager har også været nævnt. 
 
Det skorter således ikke på gode og skæve ideer, - og vi kunne antagelig bruge meget mere tid på denne øvelse. Men vi skal nødvendigvis videre. 
 
Derfor er følgende besluttet. 
Lars Larsen laver en sammenskrivning af vores ønske til de nye faciliteter, - så vidt det nu er muligt, så en kommende arkitekt har noget at arbejde ud fra. Hans Pedersen forsøger at lave et ”baglæns regnestykke”, for at få en fornemmelse af, hvad vi har råd til. Svend Ebbesen kontakter Ole Jensen, om han stadig er med på at medvirke i projektet, - på en eller anden vis. 
 
Vort næste møde er torsdag d. 7. november. På det møde skal vi have os bestemt for hvilke arkitekter vi vil kontakte. 
 
Mvh. 
Hans Pedersen 
Lars Larsen. 
Torben Pedersen. 
Anita Pedersen. 
Anita Hopper. 
Kim Thomsen. 
Jens Jensen. 
Henry Pilgaard 
Diana Kruse 
Svend Ebbesen 
 

Motionscenter i Ejsing

Kære beboere i Ejsing sogn
 
Både hallen og boldklubben har fra flere sider fået ønsker om oprettelse af et motionscenter i Ejsing. En lille arbejdsgruppe har kigget på mulighederne og økonomien. Der er selvfølgelig mange forskellige alternativer, men grundlæggende kræver et velfungerende motionscenter op i nærheden af 100 medlemmer der er villige til at betale omkring 1500 kr. pr. år i kontingent. Tanken er et motionscenter med nøglekort, hvor man kan komme når man har tid. Der tænkes også på oprettelse af hold som spinning mv.

Velkommen

Velkommen til vores nye hjemmeside. Den er et samarbejde mellem Ejsing-Egebjerg Hallen og Ejsing Boldklub. Grunden til at vi har valgt at have en fælles hjemmeside er, at vi vil få en mere dynamisk hjemmeside, hvor der sker flere ting og du har som besøgende mere lyst til at besøge os igen.

Der er stadig flere ting der skal rettes til. Så kom snart igen :-)

Med venlig hilsen

Ejsing-Egebjerg Hallen og Ejsing Boldklub

Underkategorier

Leveret af lm-hjemmesider.dk