Nyhedsbrev nr. 7 2. oktober 2014

Udskriv
 
Som de fleste nok er bekendt med, så stod indsamlingsbarometret på 1,1 mio. ved sportsfestens afslutning.
 
Står det så stille nu, har nogen spurgt. Nej selvfølgelig ikke.
 
Der er udsendt et brev til samtlige erhvervsdrivende, som har reklamer opsat i Hallen. Ud over brevet er der indlagt en oversigt over de sponsormuligheder, lige fra 2.500 kr. til 100.000 kr.
 
Af brevet fremgår det, at der aflægges et besøg inden 3 uger.
 
Når vi har afsluttet besøgene, håber vi målet på 1,5 mio. er nået.
 
Sideløbende med, at nogle af udvalgets medlemmer besøger erhvervsdrivende, arbejdes der med ”en lille venlig hilsen” som vi agter at tilsende samtlige byrådsmedlemmer i Holstebro Kommune.
 
Og hilsnen er venlig, - og minder dem om vores projekt.
 
Andre i udvalget går i gang med at udrede hvilke fonde det vil være aktuelt at sende en ansøgning til, og hvornår.
 
Den allerførste ansøgning der skal skrives er til LAG Struer/Holstebro, som det kommer til at hedde fra 1. januar 2015. Herfra håber vi selvfølgelig at få et blåt stempel, samt tilsagn om et væsentligt beløb allerførst i det nye år.
 
Står vi med et indsamlet beløb på 1,5 mio. samt tilsagn fra LAG, så har vi gode forudsætninger når vi skal søge andre fonde.
 
Afslutningsvis vil udvalget gerne sige tak for den positive modtagelse vi har fået i forbindelse med indsamlingen. Det lunede og opmuntrede, - ja ligefrem overraskede, når nyankomne tilflyttere gav et tilsagn uden tøven. Tak, - og velkommen til sognet .
 
På udvalgets vegne.
 
Svend Ebbesen
Leveret af lm-hjemmesider.dk