Nyhedsbrev nr. 4

Udskriv
Så oprandt dagen d. 17. februar 2014. Skulle nogen have glemt det, så var det dagen, hvor de to arkitektfirmaer Genistregerne og Hvam Arkitektkontor skulle fremlægge hver deres forslag til det fremtidige fælleshusbyggeri ved hallen. 
 
Udvalget har været meget spændte på at se resultatet. 
 
Hvam Arkitektkontor fremlagde deres forslag kl. 15.30 og Genistregerne deres kl. 18.00. 
 
Udvalget fik forelagt 2 særdeles velgennemtænkte forslag, der i meget høj grad imødekommer de krav og ønsker til lokaler og funktionalitet, som udvalget havde opstillet, - og det er vi selvsagt glade for. 
 
Selv om arkitekterne har arbejdet inden for beskedne økonomiske rammer, har begge forsøgt at give stedet et arkitektonisk løft.
 
Forslagene er imidlertid ret forskellige, - og det er vi faktisk også glade for. Ikke fordi det nødvendigvis gør valget lettere, men fordi det så er projektet og ikke personer, der skal vælges imellem. 
 
Begge forslagene holdt sig i nærheden af de fastsatte 8 mio. kr. incl. moms og arkitekthonorar. 
 
Efter fremlæggelsen var der en del spørgsmål, der rejste sig, og der piblede også nye ideer frem, - og sådan skal det også være. 
 
Opgaven for os bliver nu at vælge det spor, vi vil fortsætte ud af, - det projekt, vi vil arbejde videre med. Det gør vi ved at gå hjem og læse på lektien, og hver især sætte plusser og minusser ved forslagene. Så mødes vi igen torsdag. d. 6 marts, hvor vi så sandsynligvis vil træffe en afgørelse. 
 
Afslutningsvis vil vi gerne sige tak til arkitekterne. Vi fornemmede et stort engagement i projektet, - på trods af at aflønningen kun var…. ja, tak. 
 
På udvalgets vegne. 
 
Svend
Leveret af lm-hjemmesider.dk