Nyhedsbrev nr. 11

Fælleshuset Ejsing-Egebjerg.

 

Mandag har været en rigtig god dag. Kl. 10 ringede Jens Kristian Hedegaard, at der i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2016 var blevet afsat 3,5 mio. til Fælleshuset Ejsing-Egebjerg i det fremskrevne budget for 2018, - med den vigtige tilføjelse, at såfremt arbejdsgruppen inden da har tilsagn om det resterende beløb, vil man være imødekommende over for et ønske om en fremrykning af tilsagnet. Det sidste er ikke uvæsentligt. Lidt senere ringede også Torben Gudiksen for at ønskede os tillykke.

Torben gav udtryk for, at vort møde med politikerne kort før budgetforhandlingernes afslutning havde været nyttige.

Det første jeg gjorde, var at sende en kort orienterende mail til alle i projektgruppen, så jeg ikke skulle bære rundt på den gode nyhed helt alene.

Jeg tror jeg har alle i projektgruppen bag mig, når jeg udtrykker glæde og taknemlighed, men også en høj grad af ydmyghed over for den tillid politikerne i Holstebro Kommune har vist os. Tilsagnet om 3,5 mio. fra Holstebro Kommune er fuldstændig afgørende for projektets gennemførelse, men signalværdien kan vise sig at være omtrent lige så meget værd som selve beløbet.

Jeg har d.d. sendt beskeden til Anna Hassel fra Lokale og Anlægs Fonden. LOA fondens medvirken var betinget af Holstebro Kommunes medvirken.

Næste byråds møde er d. 6. oktober. Her sker den endelige vedtagelse. Når vi har ”papir” på den endelige vedtagelse, skal Jane og jeg have de to sidste ansøgninger til A.P. Møller fonden og Hermann og Ferdinand Salling Fondene skrevet og sendt. Som der er nævnt i det sidste nyhedsbrev, fremgår ordet ”kvalitet” mere end en gang disse fondes kriterier. Derfor anser vi det for vigtigt, at vi ud over selve ansøgningen kan vedlægge tilsagnet fra Holstebro Kommune, tilsagnet fra Lokale og Anlægs Fonden samt selvfølgelig vores egen projektbeskrivelse og måske ikke mindst, - vores egen indsamlingsbeløb på 1,2 mio.

Vi er nærmere på de 7,2 mio. end de fleste af jer måske tror!

 

Egebjerg 28.09.2015

På udvalgets vegne.

Svend Ebbesen

 

 

 

Motto: At være på talefod, er vort vigtigste redskab i at få dette projekt til at lykkes

  

 

 

Nyhedsbrev. nr. 9

Det er nogen tid siden der sidst er udsendt nyhedsbrev. Ikke fordi der ikke sker noget i Fælleshusprojektet, men fordi det at skrive og afsende fondsansøgninger ikke er nyheder i sig selv.
 
Det er først når reaktionerne på ansøgningerne begynder at komme retur, der begynder at blive spændende.
 
Der er på nuværende tidspunkt sendt ansøgning til LAG Holstebro/Struer, Holstebro Kommune, Lokale og Anlægsfonden, Færch Fonden og Realdania.
 
#LAG gav et afslag i første omgang, men vi er blevet opfordret til at søge igen til september.
 
#Holstebro Kommune har p.t. ikke givet noget tilsagn, men i dialogen der er ført, er flg. understreget herfra  Vi synes vi har gjort det i området vi er blevet bedt om, - nemlig at samarbejde.
 
 Vi synes også, at det indsamlede beløb viser vilje, engagement og nødvendigt mod. 
 
 Hermed er den vare leveret som efterspørges.
 
 Det er vores helt klare overbevisning, at projektet ikke tåler at blive lukket ned en gang til. 
 
 Derfor er vi helt afhængige af, at Holstebro Kommune bistår os nu.
 
På den baggrund er jeg blevet inviteret til et møde med direktør i Kultur og Sundhed Anders Kjærulff, samt chef for Sport og Fritid Lisbeth Madsen d. 12. august på Rådhuset. Det møde er jeg ret spændt på!
 
#Der har været en kort dialog med Lokale og Anlægsfonden. I onsdags fik jeg pludselig en mail fra Anna Hassel LOA. Hun ville gerne se stedet hvor vi påtænker at bygge, samt hallen og friskolen. Og det ville hun gerne allerede her på lørdag d. 20. juni. kl. 11.00.
 
Jeg har i al hast fået en aftale med Hanne Odgaard, og hun har lovet at være behjælpelig og til stede.
 
Det viser i det mindste, at Lokale og Anlægsfonden anser vores ansøgning for seriøs.
 
#Ansøgningerne til Færch fonden og Realdania er afsendt for nylig.
 
Vi mangler at sende ansøgninger til flg: Nykredit Fond, AP Møller Fonden, Hermann og Ferdinand Salling Fonden samt Knud Højgaard Fonden. Disse fonde søges i takt med deres ansøgningsfrister.
 
Der er også en lille nyhed fra sidste møde i projektgruppen. Hans Pedersen har søgt midlertidig orlov, fordi han bakser med at få et vandbaseret solcelleanlæg og at køre i forbindelse med fjernvarmeværket. Hans var projektgruppens sekretær og økonomimand.
 
Som afløser for Hans har Jane Lenda sagt ja til at være gruppens nye sekretær, og er med til at skrive 
 
fondsansøgninger. Hans er stadig økonomisk tovholder, men lidt fra sidelinjen i en periode.
 
18.06.2015
 
På projektgruppens vegne.
 
Svend Ebbesen
 

Klubliv Danmark

 

Du har nu en ekstra mulighed for at støtte Ejsing Boldklub. Det geniale er at du gør det mens du alligevel foretager dine daglige indkøb.

Dgi har lavet et nyt koncept, der hedder Klubliv Danmark, der giver mulighed for alle at støtte uden at det koster dem noget.

Alt du skal gøre er at gå på Klubliv Danmarks hjemmeside og tilmelde dit dankort ved at følge vejledningen på siden. Under vælg klub søger du efter Ejsing Boldklub (lad dig ikke forstyrre af at der står badminton efter, det er hele klubben :-)). Herefter vælger du med hvor mange procent du vil støtte (vi håber på 100%) og derefter er du klar.

Klubliv Danmark går i luften 1/6 og  der vil løbende komme flere forretninger med i ordningen, der er landsdækkende.

Vi håber så mange af jer vil benytte muligheden for at støtte. 

 

 

NYHEDSBREV nr. 8

 
 
Sidst der blev udsendt et nyhedsbrev regnede vi med at være færdige med at besøge erhvervsdrivende den 11. november. Alle aftaler var dog ikke helt i hus den dato. Vi har også fundet en halv snes nye vi gerne vi kontakte, - og vi tror stadig vi når ca. 1,5 mio. Næste deadline er 4. dec.
 
Forslaget om at sende vore kommunalpolitikere ”en lille venlig hilsen” er ført ud i livet. To kreative tøser, - Jane og Bodil, har fremstillet 30 stk.” venlige hilsner” . En til hver politiker, dvs. 27 stk. samt til tre personer i forvaltningen, som vi har haft møde med, - herunder kommunaldirektør Lars Møller. Som I kan se på billedet, er der ud over Fælleshuset, der rejser sig når man åbner folderen, indlagt et lille følgebrev, et flag samt et stykke Blomme i Madeira. Vi håber de nyder det, lægger mærke til det - og husker os!
 
Jane og Bodil afleverede en hel kasse fyldt med breve mandag d. 17. Byrådsmødet holdtes tirsdag d. 18. kl. 17.00.
 
Vi har også en anden nyhed under opsejling. I forbindelse med den sponsoraftale der er lavet med Genfa indgår der en slags noget for noget aftale. Vi hjælper med at sælge træpiller, mod at få et aftalt beløb pr. ton. Den endelige afsløring af aftalen finder sted på julemarkedet i Ejsing/Egebjerg hallen på søndag, - så kig indenfor. Se aftalen her og print den ud ved at klikke på printeren i aftalen
 
I øvrigt håber vi, at ideen fra Genfa kan inspirere og være med til at sætte tanker og fantasien i sving hos flere. Fælleshusudvalget lægger meget vægt på, at erhvervssponsorerne, ud over et skilt, virkelig får noget ud af sponsoratet, - på den ene eller anden måde.
 
Det nye LAG Struer/Holstebro har første ansøgningsrunde i februar. Her er vi selvfølgelig med.
 
På udvalgets vegne.
 
Svend
      

Nyhedsbrev nr. 7 2. oktober 2014

 
Som de fleste nok er bekendt med, så stod indsamlingsbarometret på 1,1 mio. ved sportsfestens afslutning.
 
Står det så stille nu, har nogen spurgt. Nej selvfølgelig ikke.
 
Der er udsendt et brev til samtlige erhvervsdrivende, som har reklamer opsat i Hallen. Ud over brevet er der indlagt en oversigt over de sponsormuligheder, lige fra 2.500 kr. til 100.000 kr.
 
Af brevet fremgår det, at der aflægges et besøg inden 3 uger.
 
Når vi har afsluttet besøgene, håber vi målet på 1,5 mio. er nået.
 
Sideløbende med, at nogle af udvalgets medlemmer besøger erhvervsdrivende, arbejdes der med ”en lille venlig hilsen” som vi agter at tilsende samtlige byrådsmedlemmer i Holstebro Kommune.
 
Og hilsnen er venlig, - og minder dem om vores projekt.
 
Andre i udvalget går i gang med at udrede hvilke fonde det vil være aktuelt at sende en ansøgning til, og hvornår.
 
Den allerførste ansøgning der skal skrives er til LAG Struer/Holstebro, som det kommer til at hedde fra 1. januar 2015. Herfra håber vi selvfølgelig at få et blåt stempel, samt tilsagn om et væsentligt beløb allerførst i det nye år.
 
Står vi med et indsamlet beløb på 1,5 mio. samt tilsagn fra LAG, så har vi gode forudsætninger når vi skal søge andre fonde.
 
Afslutningsvis vil udvalget gerne sige tak for den positive modtagelse vi har fået i forbindelse med indsamlingen. Det lunede og opmuntrede, - ja ligefrem overraskede, når nyankomne tilflyttere gav et tilsagn uden tøven. Tak, - og velkommen til sognet .
 
På udvalgets vegne.
 
Svend Ebbesen

Underkategorier

Leveret af lm-hjemmesider.dk